Translate

Popularne

Obserwatorzy

Kategorie

wtorek, 15 stycznia 2013

Dla Aparatek-kandydatek
Witajcie :) Nasza grupa rośnie w siłę, pora więc na obiecywane już od pewnego czasu nowe zasady przyjęcia nowych aparatek. Nie muszę chyba dodawać, że oprócz zasad wymienionych poniżej trzeba być kobietą :)

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie pod adresem: grupaaparatki@gmail.com
Zgłoszenia przychodzące w inne miejsca nie będą brane pod uwagę.

Twoje zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje o Tobie:
1. Imię i nazwisko
2. Link do prywatnego profilu na FB (wymóg techniczny, aby Administrator mógł dodać Ciebie do społeczności Aparatek)
3. Link do strony www, bloga lub fun page (możesz udostępnić wszystkie linki)
4. Województwo/region w którym działasz

Kryteria dla kandydatek na "Aparatki"

1. Wysoki poziom zdjęć kandydatki.

2. Strona WWW lub blog (w ostateczności profil na FB), na których prezentowane jest portfolio kandydatki. 3. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz norm prawnych. Kandydatka wysyłając zgłoszenie deklaruje, że zdjęcia są jej autorstwa.

4. Portfolio kandydatki podlega ocenie Komisji poprzez wgląd w stronę WWW lub BLOGA

5. Każdy członek Komisji dokonuje własnej oceny. Pod uwagę brane będą:
*pomysłowość,
*kreatywność,
*nieszablonowość,
*walory artystyczne zdjęcia,
*technika (ekspozycja, poprawność kadrowania, kompozycja),
*umiejętność obróbki zdjęć kolorowych oraz czarno białych),
*selekcja zdjęć - oceniana jest umiejętność wybrania przez kandydata najciekawszych ujęć, brak ujęć powtarzających się.
Każdy z członków Komisji wystawia ocenę niezależnie. Jeśli kandydatka otrzyma większość głosów pozytywnych, uznaje się ją jako przyjętą do grona Aparatek.

6. Kryterium pomocniczym może być rekomendacja od innej Aparatki.

7. Każda z kandydatek zobowiązana jest do opisania w kilku zdaniach swojej motywacji wstąpienia do społeczności Aparatek. Forma dowolna.

Informacje dodatkowe: nadawanie uprawnień do publikowania na fanpage będzie trwało do momentu istnienia takiej technicznej możliwości (do osiągnięcia limitu FB), po akceptacji regulaminu dotyczącego publikowania tam zdjęć.

1 komentarz: